Privacyverklaring & Copyrights

Privacyverklaring

Park Les Marrons zal alle aan haar verstrekte persoonsgegevens van Huurder en Medehuurders met zorgvuldigheid en conform de Algemene verordening gegevensbescherming verwerken.
De begrippen: persoonsgegevens, verwerken en toezichthoudende autoriteit worden conform de
definitie in de Algemene verordening gegevensbescherming gebruikt.
Park Les Marrons is met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor de correcte behandeling en verwerking van persoonsgegevens van Huurders en Medehuurders. De persoonsgegevens van Huurders en Medehuurders worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst.
Indien Huurders gebruik willen maken van de dienst(en) van Park Les Marrons is het noodzakelijk dat hun persoonsgegevens verwerkt worden, zodat een verblijf in de Accommodatie gerealiseerd kan worden.
De volgende gewone persoonsgegevens zullen door Park Les Marrons worden verwerkt:

  • NAW gegevens Huurder;
  • NAW gegevens medehuurders
  • IBAN

Deze persoonsgegevens zullen enkel door Park Les Marrons verwerkt worden. De persoonsgegevens worden niet verstrekt of gedeeld met derden, of anderen die geen partij zijn in de Huurovereenkomst. Bij de verwerking van de persoonsgegevens is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie betreffende de privacy van Huurder of Medehuurder kan contact opgenomen worden met Park Les Marrons. Tevens wordt er verwezen naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact: info@parklesmarrons.com

——————–

Copyrights

Teksten en foto’s: Park Les Marrons, Pixabay
Website: Webstudio 24